rreth-afuii

Termat dhe Kushtet

Kjo marrëveshje përcakton termat dhe kushtet nën të cilat ju blini mallrat nga afuii, duke patur zyrën e saj të regjistruar në Longhua District, Shenzhen, 518110, China.

 

Kushtet e përdorimit

Mirësevini në faqen tonë të internetit! afoox.com dhe bashkëpunëtorët e saj ofrojnë produktet dhe shërbimet e tyre për ju, në kushtet e mëposhtme. Nëse vizitoni ose blini brenda kësaj faqe në internet, duhet të pranoni këto terma dhe kushte. Ju lutemi lexojini me kujdes.

Shënim: Abonimi i Buletinit në faqen e regjistrimit të kontrolluar si parazgjedhje.

 

Politika

Ju lutemi rishikoni Politikat tona të Intimitetit, i cili gjithashtu rregullon vizitën tuaj në faqen tonë të internetit, për të kuptuar plotësisht praktikat tona.

Komunikimet elektronike

Kur vizitoni afoox.com ose na dërgoni e-mail, ju po komunikoni me ne në mënyrë elektronike. Ju pranoni të merrni komunikime nga ne në mënyrë elektronike. Ne do të komunikojmë me ju me e-mail ose duke postuar njoftime në këtë faqe. Ju pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që ne ju ofrojmë në mënyrë elektronike përmbushin çdo kërkesë ligjore që komunikimet e tilla të jenë me shkrim.

Copyright

E gjithë përmbajtja e përfshirë në këtë sit, siç janë teksti, artikuj, grafikë, logo, banderola, fotografi, ikona butonash, imazhe, klipe audio, shkarkime dixhitale, përpilime të të dhënave dhe softuer, është pronë e afoox.com ose furnizuesve të përmbajtjes së saj dhe të mbrojtur nga ligjet amerikane dhe ndërkombëtare për të drejtat e autorit. Përmbledhja e të gjithë përmbajtjes në këtë sit është pronë ekskluzive e afoox.com, me autorësinë e të drejtës së kopjimit për këtë koleksion nga afoox.com, dhe e mbrojtur nga ligjet amerikane dhe ndërkombëtare për të drejtat e autorit.

Marka

markat tregtare dhe veshja tregtare afoox.com nuk mund të përdoren në lidhje me ndonjë produkt ose shërbim që nuk është afoox.com, pa leje të shprehur, në asnjë mënyrë që ka të ngjarë të shkaktojë konfuzion midis klientëve, ose në ndonjë mënyrë që zhvlerëson ose diskrediton afoox .com Të gjitha markat e tjera tregtare që nuk janë në pronësi të afoox.com ose filialeve të saj që shfaqen në këtë sit janë pronë e pronarëve të tyre përkatës, të cilët mund të jenë ose jo të lidhur, të lidhur ose sponsorizuar nga afoox.com ose filialet e saj.

Leje dhe hyrje në sit

afoox.com ju garanton një licencë të kufizuar për të hyrë dhe për të bërë përdorimin personal të kësaj faqe dhe jo për ta shkarkuar (përveç ruajtjes së faqes) ose modifikuar atë, ose ndonjë pjesë të saj, përveç me pëlqimin e shprehur me shkrim të afoox.com. Kjo licencë nuk përfshin ndonjë rishitje ose përdorim komercial të kësaj faqe ose përmbajtjen e saj, çdo mbledhje dhe përdorim të çdo listimi të produkteve, përshkrime ose çmime, çdo përdorim derivat i kësaj faqe ose përmbajtjen e saj, çdo shkarkim ose kopjim të informacionit të llogarisë për përfitimi i një tregtari tjetër, ose ndonjë përdorim i minierave të të dhënave, robotëve, ose mjeteve të ngjashme të mbledhjes së të dhënave dhe mjeteve të nxjerrjes.

Kjo faqe ose ndonjë pjesë e kësaj faqe nuk mund të riprodhohet, dublikohet, kopjohet, shitet, rishitet, vizitohet, ose shfrytëzohet ndryshe për ndonjë qëllim komercial pa miratimin e shprehur me shkrim të afoox.com. Ju nuk mund të kornizoni, korrni ose përdorni teknikat e kornizës për të mbyllur ndonjë markë tregtare, logo ose informacion tjetër të pronarit (duke përfshirë imazhe, tekst, paraqitje faqesh ose formë) të afoox.com dhe bashkëpunëtorëve tanë pa miratimin e shprehur me shkrim.

Ju nuk mund të përdorni asnjë etiketim meta ose ndonjë "tekst" tjetër duke përdorur emrin ose markat tregtare afoox.com pa miratimin e shprehur me shkrim të afoox.com. Çdo përdorim i paautorizuar përfundon lejen ose licencën e dhënë nga afoox.com. Ju jepet një e drejtë e kufizuar, e revokueshme dhe jo ekskluzive për të krijuar një hyperlink në faqen kryesore të afoox.com për sa kohë që lidhja nuk portretizon afoox.com, bashkëpunëtorët e saj ose produktet ose shërbimet e tyre në një mënyrë false, mashtruese, nënçmuese , ose ndryshe çështje fyese. Ju nuk mund të përdorni asnjë logo të afoox.com ose grafikë ose markë tjetër tregtare të pronarit si pjesë e lidhjes pa leje të shprehur me shkrim.

Llogaria juaj e anëtarësimit

Nëse përdorni këtë faqe, ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj dhe për kufizimin e hyrjes në kompjuterin tuaj, dhe ju pranoni të pranoni përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë ose fjalëkalimin tuaj. Nëse jeni nën 18 vjeç, mund të përdorni faqen tonë të internetit vetëm me përfshirjen e një prindi ose kujdestari ligjor. afoox.com dhe bashkëpunëtorët e saj rezervojnë të drejtën të refuzojnë shërbimin, të përfundojnë llogaritë, të heqin ose modifikojnë përmbajtjen ose të anulojnë porositë sipas gjykimit të tyre të vetëm.

Shqyrtime, komente, email dhe përmbajtje të tjera

Vizitorët mund të postojnë rishikime, komente dhe përmbajtje të tjera, dhe të paraqesin sugjerime, ide, komente, pyetje ose informacione të tjera, për sa kohë që përmbajtja nuk është e paligjshme, e turpshme, kërcënuese, shpifëse, pushtuese e intimitetit, shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale, ose në të kundërt dëmtuese ndaj palëve të treta ose të kundërshtueshëm dhe nuk përbëhet nga ose përmban viruse softuerësh, fushata politike, kërkesë tregtare, letra zinxhirësh, postime në masë, ose çfarëdo forme e "spam". Ju nuk mund të përdorni një adresë të rremë të postës elektronike, të falsifikoni ndonjë person ose entitet, ose të mos gaboni ndryshe për origjinën e një karte ose përmbajtje tjetër. OIBAG.com rezervon të drejtën (por jo detyrimin) për të hequr ose edituar një përmbajtje të tillë, por nuk rishikon rregullisht përmbajtjen e postuar.

Nëse postoni përmbajtje ose paraqisni material, dhe nëse nuk tregojmë ndryshe, ju i jepni afoox.com dhe bashkëpunëtorëve të tij një të drejtë pa ekskluzive, pa të drejta mbretërore, të përhershme, të parevokueshme dhe plotësisht të nën-licencueshme për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, përshtatur, botuar , përkthejnë, krijojnë vepra derivative nga, shpërndajnë dhe shfaqin përmbajtje të tilla në të gjithë botën në çdo media. Ju i jepni afoox.com dhe bashkëpunëtorëve dhe nën-të licencuarve të saj të drejtën për të përdorur emrin që ju paraqisni në lidhje me një përmbajtje të tillë, nëse ata zgjedhin. Ju përfaqësoni dhe garantoni që zotëroni ose kontrolloni ndryshe të gjitha të drejtat e përmbajtjes që postoni, se përmbajtja është e saktë, që përdorimi i përmbajtjes që furnizoni nuk shkel këtë politikë dhe nuk do të shkaktojë dëmtim të ndonjë personi ose entiteti, dhe se ju do të dëmshpërbloni OIBAG.com ose bashkëpunëtorët e tij për të gjitha pretendimet që rezultojnë nga përmbajtja që ju ofroni. afoox.com ka të drejtën, por jo detyrimin për të monitoruar dhe modifikuar ose hequr ndonjë aktivitet ose përmbajtje. OIBAG.com nuk merr asnjë përgjegjësi dhe nuk merr asnjë përgjegjësi për çdo përmbajtje të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

Rreziku i humbjes

Të gjithë artikujt e blerë nga afoox.com bëhen në përputhje me një kontratë transporti. Kjo do të thotë që rreziku i humbjes dhe titullit për artikuj të tillë kalon tek ju me dorëzimin tonë te transportuesi.

Të dy palët bien dakord që, pas dërgimit të rendit, transporti është përgjegjësi e vetme e kompanisë logjistike të palës së tretë. Gjatë kësaj faze, pronësia e plotë e produktit (ve) i takon blerësit; të gjitha përgjegjësitë e lidhura dhe rreziqet gjatë transportit do të barten nga blerësi.

Përshkrimet e produkteve

afoox.com dhe bashkëpunëtorët e saj përpiqen të jenë sa më të saktë me përshkrimet e produkteve. Sidoqoftë, afoox.com nuk garanton që përshkrimet e produkteve ose përmbajtja tjetër e kësaj faqe është e saktë, e plotë, e besueshme, aktuale ose pa gabime. Nëse një produkt i ofruar nga afoox.com në vetvete nuk është siç përshkruhet, ilaçi juaj i vetëm është të na kontaktoni për të diskutuar situatën dhe për të përcaktuar rezultatin më të mirë.

Refuzimi i garancive dhe kufizimi i përgjegjësisë

Kjo faqe është siguruar nga afoox.com mbi bazën "SI ISSHT AS" dhe "SI DUHET". afoox.com nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci të çfarëdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, për sa i përket funksionimit të kësaj faqe ose informacionit, përmbajtjes, materialeve ose produkteve të përfshira në këtë faqe. Ju shprehimisht pajtoheni që përdorimi juaj i kësaj faqe është në rrezikun tuaj të vetëm.

Në masën e plotë të lejueshme nga ligji në fuqi, afoox.com heq të gjitha garancitë, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, garancitë e nënkuptuara të tregtisë dhe përshtatshmërisë për një qëllim të veçantë. afoox.com nuk garanton që kjo faqe, serverat e saj ose posta elektronike e dërguar nga afoox.com të mos ketë viruse ose përbërës të tjerë të dëmshëm. afoox.com nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e çfarëdo lloji që vijnë nga përdorimi i kësaj faqe, duke përfshirë, por pa u kufizuar në dëmet e drejtpërdrejta, indirekte, të rastësishme, ndëshkuese dhe pasuese.

Ligje të caktuara shtetërore nuk lejojnë kufizime në garancitë e nënkuptuara ose përjashtimin ose kufizimin e dëmeve të caktuara. Nëse këto ligje vlejnë për ju, disa ose të gjitha mohimet e mësipërme, përjashtimi ose kufizimet mund të mos zbatohen për ju, dhe ju mund të keni të drejta shtesë.

Ligji në fuqi

Duke vizituar afoox.com, ju pranoni që ligjet e shoqëruara, pa marrë parasysh parimet e konfliktit të ligjeve, do të rregullojnë këto Kushte të Përdorimit dhe çdo mosmarrëveshje të çfarëdo lloji që mund të lindë midis jush dhe afoox.com ose bashkëpunëtorëve të tij.

mosmarrëveshjet

Çdo mosmarrëveshje që lidhet në ndonjë mënyrë me vizitën tuaj në afoox.com ose me produktet që blini përmes OIBAG.com do t'i nënshtrohet arbitrazhit konfidencial në juridiksionin përkatës, përveç kësaj, në masën që në çfarëdo mënyre keni shkelur ose kërcënuar të shkelni afoox Të drejtat e pronësisë intelektuale .com, afoox.com mund të kërkojë lehtësim urdhërues ose ndonjë lehtësim tjetër të përshtatshëm në çdo gjykatë shtetërore, federale ose kombëtare në juridiksionin përkatës dhe ju pranoni juridiksionin ekskluziv dhe vendin në gjykata të tilla. Arbitrazhi sipas kësaj marrëveshje do të kryhet sipas rregullave që mbizotërojnë juridiksionin përkatës. Vendimi i arbitrave do të jetë i detyrueshëm dhe mund të futet si vendim në çdo gjykatë të juridiksionit kompetent. Në masën më të plotë të lejuar nga legjislacioni në fuqi, asnjë arbitrazh sipas kësaj Marrëveshjeje nuk do të bashkohet me një arbitrazh që përfshin ndonjë palë tjetër subjekt i kësaj Marrëveshjeje, qoftë përmes procedurave të arbitrazhit në klasë ose ndryshe.

Politikat e sitit, modifikimi dhe ashpërsia

Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat tona të tjera, siç është politika jonë e Transportit dhe Kthimit, e postuar në këtë faqe. Këto politika rregullojnë edhe vizitën tuaj në afoox.com. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në faqen tonë, politikat dhe këto Kushtet e Përdorimit në çdo kohë. Nëse ndonjë prej këtyre kushteve do të konsiderohet i pavlefshëm, i pavlefshëm, ose për ndonjë arsye i pazbatueshëm, ai kusht do të konsiderohet i ndashëm dhe nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e çdo kushti të mbetur.

Pyetje:

Pyetjet në lidhje me Kushtet tona të Përdorimit, Politikën e Privatësisë, ose materiale të tjera që lidhen me politikën, mund t'i drejtohen stafit tonë mbështetës duke klikuar në lidhjen "Na Kontaktoni" në fund. Ose mund të na kontaktoni direkt në sistemin e biletave.